Muzikoterapie

Nabízíme muzikoterapii pro neziskové a příspěvkové organizace, školky, školy, pracovní kolektivy ve školství, pro firmy a jiná zařízení.

Využíváme forem aktivní i receptivní muzikoterapie, hru na neobvyklé etnické nástroje, vokální techniky- léčivý zpěv, metodu body percussion- hra na tělo, taneční a pohybové techniky.

Muzikoterapie funguje jako forma skupinové terapie a prostředek relaxace a redukce stresu, má mnohé pozitivní vlivy na zdravý a efektivní rozvoj lidské osobnosti, mimo jiné např. posílení imunitního systému, rozvoj sebedůvěry, kladného sebepřijetí, sebeprosazení a zlepšení v komunikaci se sebou i okolním světem.

Nabízíme jak skupinovou tak individuální muzikoterapii.

Mgr. René Gavlas
Mgr. Vladimíra Gavlasová