René

RenéNarodil jsem se v roce 1976 ve Frýdku-Místku. Vystudoval jsem jednooborovou psychologii v Olomouci.

Dlouhodobě se věnuji hudební oblasti- hře na bicí a perkusní nástroje a zpěvu. Absolvoval jsem hudební vzdělání na ZUŠ a Lidové konzervatoři v oboru bicí nástroje.

Současně se studiem psychologie na VŠ se jsem se zabýval muzikoterapií. Studium jsem úspěšně ukončil diplomovou prací na téma Účinky aktivní muzikoterapie. Absolvoval jsem mnoho muzikoterapeutických seminářů a vyučil se také v oblasti alikvotního zpěvu.

Mám 12 letou praxi ve školství, poradenství a školní psychologii. Pracuji s dětmi, pedagogy a rodinným systémem individuálně nebo skupinovou formou. V současnosti se specializuji na práci s mimořádně nadanými dětmi, jejich identifikací i výukou a na rozvíjení lidských zdrojů s využitím výcviků v metodách koučinku, mediace a supervize pro neziskové organizace. Vzdělávám v oblastech psychosociálních dovedností, emoční inteligence, muzikoterapie apod.

Věnuji se skupinovému bubnování a muzikoterapii.

Hraji ve čtyřech hudebních formacích – Okybachi, Kaczi, Jazzda, Za Hranicemi Ticha.

Kontakt:
mob: 774108904
email: rene@gavlasovi.cz