Vzdělávání/Kurzy

Umění seberozvoje

… a zdravého uplatnění se v dnešní době

Cyklus seminářů: 15.3., 5.4, 26.4., 17.5., 14.6. 2014 (09:00 – 16:00 hod.)

Lektoři: Mgr. René Gavlas, Mgr. Vladimíra Gavlasová

V kurzu prožitkovou a zábavnou formou poznáte více a do hloubky sami sebe. Dnešní „moderní“ doba klade na člověka čím dál větší nároky. Kurz napomáhá účastníkům k rozvoji sociálních dovedností a emoční inteligence, tak aby dobře obstáli v pracovním životě i v sociálních vztazích. Součástí každého setkání budou i relaxační a muzikoterapeutické techniky. Kurz vedou manželé Gavlasovi. Vnesou tak do programu mužský i ženský pohled a nabídnou tak účastníkům genderovou vyváženost.

Lekce:

 • jak být úspěšní v jednání
 • jak se zdravě prosadit
 • co to je kooperace a jak funguje
 • jak využívat motivace a sugesce k dosažení cílů
 • efektivně komunikovat
 • zásady prevence syndromu vyhoření – Burn out syndromu
 • si zvýšit emoční inteligenci

Cena: 3270 Kč.

Místo: Ostrava

Bližší info a platba na:
http://www.vstupenkov.cz/cs-CZ/#?ev=137

Muzikoterapie a její formy

Hra na tělo, bubnování, alikvotní zpěv a hra na etnické nástroje.

Cyklus seminářů: 15.2., 29.3., 12.4., 3.5., 31.5. 2014 (09.30 -17.30 hod.) 

Lektoři: Mgr. René Gavlas, Michal Chýlek

Seznámení se s terapeutickými prožitky a účinky muzikoterapie, s novými zajímavými hudebními etnickými nástroji a sebereflexe prostřednictvím léčivých tónů.

Lekce:

 • Základy a principy muzikoterapie
 • Přístupy a metody
 • Poslechové ukázky a příklady
 • Skupinové bubnování
 • Hudba a zvuk v přírodě
 • Terapie zpěvem
 • Základy alikvotního zpěvu
 • Základy hry s muzikoterapeutickými hudebními nástroji
 • Praktické využití

Cena 3820 Kč.

Seznámení se s terapeutickými prožitky a účinky muzikoterapie.
Bližší informace a platba na:
http://www.vstupenkov.cz/cs-CZ/#?ev=117

 

Podívejte se i na nabídku dalších zajímavých seminářů nabízených na:
http://www.vzdelavani-osveta.eu/
Mnohé z nich jsou rovněž pořádány ve Frýdku-Místku či Ostravě.