Vlaďka

VladiVystudovala jsem Sociální práci a sociální politiku na FF UK v Praze. Poté jsem studovala tři semestry Hudební a pohybovou výchovu na Fachhochschule Regensburg u prof. Renate Kühnel. Absolvovala jsem Celostní muzikoterapii I. u PaeDr. Lubomíra Holzera na FFUP v Olomouci a dlouhodobý výcvik Neverbální techniky u Jitky Vodňanské. V průběhu studia i posléze v zaměstnání jsem sbírala zkušenosti na různých seminářích a výcvicích tematicky zaměřených např. na muzikoterapii, na psychosociální dovednosti, výcvik komunikace a řešení konfliktů technikou mediace, prevenci syndromu vyhoření. Velkou inspirací pro mou práci a komunikaci mi byl výcvik manželů Kopřivových „Respektovat a být respektován“.
Poslední roky jsem se věnovala studiu terapeutické práce s hlasem v propojení s pohybem a dechem. Absolvovala jsem dlouhodobý mezinárodní somatický výcvik BodyVoice u výjimečných lektorek Smadar Emor (Izrael – Hlas v integraci s pohybem) a Reny Milgrom (CZ – somatické systémy).

Pracovala jsem jako sociální pracovnice s různými cílovými skupinami klientů – s lidmi a s dětmi s handicapem, s duševně nemocnými, s lidmi bez domova. Lektorovala jsem programy primární prevence na základních školách.

Již řadu let pracuji jako lektorka hudebních a pohybových prožitkových programů v mateřských a základních školách a jako muzikoterapeutka v neziskových či příspěvkových organizacích. Hudbu předávám a hudbu „daného okamžiku“ tvořím společně s dětmi, s pacienty v nemocnici nebo v domovech pro seniory.

Vedu skupinové workshopy BodyVoice pro dospělé, kteří chtějí zkoumat a využít léčivý potenciál práce s hlasem, pohybem a dechem.
Pro ty, kteří upřednostňují individuální setkávání, nabízím individuální hlasovou terapii.

kontakt:
mob: 730815782
email: vladka@gavlasovi.cz