Vlaďka

VladiNarodila jsem se v roce 1978 ve Frýdku-Místku. Vystudovala jsem Sociální práci a sociální politiku na FF UK v Praze. Poté jsem studovala tři semestry Hudební a pohybovou výchovu na Fachhochschule Regensburg u prof. Renate Kühnel. Absolvovala jsem dlouhodobý výcvik Neverbální techniky u Jitky Vodňanské. V průběhu studia i posléze v zaměstnání jsem sbírala zkušenosti na různých seminářích a výcvicích tematicky zaměřených např. na muzikoterapii, na psychosociální dovednosti, výcvik komunikace a řešení konfliktů technikou mediace, prevenci syndromu vyhoření. Velkou inspirací pro mou práci a komunikaci mi byl výcvik manželů Kopřivových „Respektovat a být respektován“. Studuji Celostní muzikoterapii u PaeDr. Lubomíra Holzera na FFUP v Olomouci.

Pracovala jsem jako sociální pracovnice s různými cílovými skupinami klientů – s lidmi a s dětmi s handicapem, s duševně nemocnými, s lidmi bez domova. Lektorovala jsem programy primární prevence na základních školách.

Nyní pracuji jako lektorka hudebních a pohybových prožitkových programů v mateřských a základních školách a jako muzikoterapeutka v neziskových organizacích (práce s dětmi a s dospělými s handicapem, s pacienty v nemocnici a se seniory).