Muzikohrátky pro děti a rodiče

buben3

Prožitkový hudební a pohybový kroužek pro děti a rodiče s prvky muzikoterapie

TĚŠÍM SE NA VÁS. Vlaďka  Kontakt zde

Muzikohrátky pro děti a rodiče
Zábavné muzicírování, bubnování, naslouchání hudbě a vyjádření hudby a rytmů pohybem či pastelkou.
Budeme bubnovat na bubny djembe i bubny šamanské, hrát na různé etnické a harmonizační nástroje, zpívat, tančit, ale také se ztišíme při hudební relaxaci. Přijďte si to s námi užít:-)

Program je učen pro děti ve věku 3-7 let.

S radostí Vás zvu od února 2019 k pravidelnému hudebnímu a tanečnímu setkávání.
Budeme se scházet v pondělky od 16 do 17 hodin v příjemném prostředí
MŠ Beruška ve Frýdku Nad Lipinou 2318.
Co nás čeká?
Jako obvykle – skupinové bubnování, hra na boomwhackers, shakery, kazu, rytmizace, zpěv, tanec, rytmicko-pohybové hrátky – společný zážitek, zábava, ale i získávání hudebních dovedností a sociálních kompetencí.
Tak jako dříve věnujeme významný čas i ztišení, naslouchání a hudební relaxaci.
Co nového? Např. kruhové tance se zpěvem, lidové písně, rytmizace na nevšední nástroje – co třeba hudba na zavařovací sklenice či bambusové tyčky?
Kurz bude probíhat od 4.2.2019 do 20.5.2019 (kromě 18.2.a 15.4.a 22.4.)
 Cena za 13 lekcí – 1300 Kč.

Zapůjčení nástrojů pro malé i velké je v ceně.

Je možné zapojit se i v průběhu kurzu – cena kurzovného se stanoví podle počtu zbývajících lekcí.

Účast z kapacitních důvodů POUZE po předchozí domluvě. Děkuji.

Cíle setkávání:

 • Rozvoj hudebních, pohybových dovedností a rytmického cítění
 • Podpora kladného vztahu k hudbě jako příprava na další hudební vzdělávání
 • Seznámení se s hrou na různé nástroje (bubny djembe, šamanské bubny, další perkusní nástroje, zvonkohry, metalofon, indiánská flétna siyotanka, koncovky, tibetské mísy, tibetský zvon, sansula, zvonkohry koshi, ocean drum, sundrum, deštná hůl, melodické trubky boomwhackers, kazu, kantele, brumle, handpan atd.)
 • Seznámení se s možnostmi hry na tělo – body music
 • Podpora kreativity, fantazie, spontánnosti
 • Podpora zdravého sebevědomí, umění sebevyjádření
 • Větší ohleduplnost k druhým, přenechání prostoru druhým
 • Nácvik pozornosti, naslouchání hudebnímu projevu druhých
 • Rozvoj koordinace a motoriky
 • Odreagování se při společném bubnování
 • Zábava, radost ze společného muzicírování dětí a dospělých
 • Uvolnění a zklidnění při relaxaci
 • Propojení hudby a pohybu – vše na základě zábavných her a cvičení.

Hudební ani pohybová „gramotnost“ dětí ani dospělých není podmínkou!

Lektorka – Mgr. Vladimíra Gavlasová